Nieuws

Het bestuur van de Gemeente Kaag en Braassem heeft het ontwerp onlangs vastgesteld, zodat een start gemaakt kan worden met de verdere uitwerking en realisatie van het ontwerp. In 2019 wordt gestart met de uitvoering zodat het Integraal Kindcentrum bij de start van het schooljaar 2020-2021 in gebruik kan worden genomen.