Nieuws

In opdracht van Profund/Schoonderbeek heeft IMOS de ruimtelijke randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de voormalige ROC-locatie aan de Zangvogelweg opgesteld. Het stedenbouwkundig plan vormt daarmee de basis voor het nieuwe bestemmingsplan, de architectonische uitwerking en de inrichting van de buitenruimte.