Categorie: In de media

Evendeel is een perfecte locatie om snel woningbouw te kunnen realiseren. Evendeel is een gebied waar al sinds jaar en dag landbouw plaatsvindt, maar recentelijk is het gebied aangewezen als potentieel woningbouwplan in de omgevingsvisie van gemeente Drechterland vanwege de woningbouwopgave. Deze ontwikkeling heeft de potentie tot circa 250 woningen, waarvan 40% sociale huur en 35% betaalbare koop.