Categorie: In de media

Een andere en bijzondere kijk op gebiedsontwikkeling waarin het interactielandschap centraal staat. Een type gebiedsontwikkeling dat niet uit gaat van: 'of of of', maar juist 'en en en', ofwel het nieuwe integrale denken. Een gebiedsontwikkeling van ca. 4.000 hectare, niet alleen met ruimte voor wonen, maar ook ruimte voor natuurontwikkeling (eindelijk een verbinding tussen Horsterwold en het park 'nieuw land'), bosbouw, innovatieve landbouw en energie.