Interactieve atlas Alblasserwaard-Vijfheerenlanden online

Deze interactieve online atlas is de perfecte manier om ruimtelijke informatie inzichtelijk te maken en op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen aan bewoners, stakeholders en andere betrokkenen. Verschillende bronnen kunnen gestapeld en met elkaar vergeleken worden. Een mooie toevoeging aan projecten zoals toekomstvisies of een omgevingsvisie!

De online interactieve ‘bosatlas’ Alblasserwaard-Vijfherenlanden staat online!

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is in 2019 druk bezig geweest met het opstellen van een Landschapsuitnodigingsdocument. Het Landschapsuitnodigingsdocument is gemaakt in het kader van de Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA) die opgesteld is door de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden. Ook het Waterschap Rivierenlanden, Provincie Utrecht en Provincie Zuid-Holland zitten in dit collectief. Om tot dit document te komen is een intensief participatietraject doorlopen, onder andere in de vorm van een tweedaagse werkconferentie. Tijdens deze tweedaagse sessie kwam de wens om een ‘bosatlas’ voor de regio te maken sterk naar boven.

Open data gecombineerd met landschappelijke analyse

Om deze ‘bosatlas’ te maken heeft IMOSS de handen ineengeslagen met RPS om zo samen tot de LA5HL Online Atlas te komen. De Atlas geeft inzicht in een groot aantal kaarten met informatie over de regio. De kaarten zijn opgedeeld in verschillende thema’s die naar voren kwamen tijdens de tweedaagse werkconferentie, zoals bodemdaling, energietransitie en cultuurhistorie. De Atlas combineert open data met eigen, nieuwe analyses en vormt zo een duidelijk, makkelijk toegankelijk online naslagwerk. De informatie kan gebruikt worden als basis voor nieuwe ontwikkelingen.

Alle data makkelijk toegankelijk voor iedereen

Een dergelijke online atlas is de perfecte manier om ruimtelijke informatie inzichtelijk te maken en op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen aan bewoners, stakeholders en andere betrokkenen. Verschillende bronnen kunnen gestapeld en met elkaar vergeleken worden. Een mooie toevoeging aan projecten zoals toekomstvisies of een omgevingsvisie!

Benieuwd naar de LA5HL Online Atlas? Bezoek de website (klink hier) om zelf met de atlas aan de slag te gaan!