Onderzoek en beleid

Past de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling binnen de regels van het bestemmingsplan? Zo niet, dan moet het bestemmingsplan worden herzien of moet er vanwege de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning worden afgegeven. Wij begeleiden onze opdrachtgevers bij de stappen in dit proces. Met onze samenwerkingspartnersstellen wij de betreffende documenten op en ondersteunen wij bij het beantwoorden van zienswijzen en bezwaren.

Past de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling binnen de regels van het bestemmingsplan? Zo niet, dan moet het bestemmingsplan worden herzien of moet er vanwege de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning worden afgegeven. Wij begeleiden onze opdrachtgevers bij de stappen in dit proces. Met onze samenwerkingspartnersstellen wij de betreffende documenten op en ondersteunen wij bij het beantwoorden van zienswijzen en bezwaren.

onderzoek en beleid projecten

Bekijk alle projecten