Producten

In een project vraagt iedere fase om zijn eigen product. Onze producten geven een helder inzicht. Dat helpt. Opdrachtgevers kunnen zo effectief besluiten nemen en stevige stappen zetten in een proces. Wij verdiepen ons altijd in de fase waarin een project zich bevindt, en passen onze producten daarop aan. Op deze manier beperken wij de kosten en de risico’s van onze opdrachtgevers. Creatief en realistisch.

De producten die wij maken staan niet op zichzelf maar maken altijd deel uit van een planproces. In dat licht kijken wij naar wat we doen. Ons werk helpt onze opdrachtgever een stap vooruit te zetten in het proces dat doorlopen moet worden.

Onderstaand schema is een weergave van verschillende IMOSS producten in samenhang met andere disciplines en de stappen in een planproces.

masterplan projecten

Bekijk alle projecten