Nieuws

Vrijdag 27 september vond op de HAS Hogeschool in Den Bosch de aftrap plaats van de elfde editie van de Eo Wijersprijsvraag. De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is één van de regios’s die als opgave zijn benoemd voor deze prijsvraag.