Stedenbouwkundig plan

Met een stedenbouwkundig plan maakt IMOSS voor u een concrete uitwerking van de gewenste situatie in het plangebied. In het stedenbouwkundig plan geven wij de gewenste ontwikkeling weer op het gebied van ruimtegebruik, programma, infrastructuur, groen en water.

Het stedenbouwkundig plan wordt in een groot project vaak per bouwfase uitgewerkt. In kleinere projecten (tot ca. 250 woningen) wordt het stedenbouwkundig plan vaak in één keer voor het hele gebied opgesteld. In het Stedenbouwkundig Plan worden de volgende zaken vastgelegd:

 • stedenbouwkundige hoofdopzet, relatie met omliggende deelplannen
 • duurzaamheidsmaatregelen die op gebiedsniveau getroffen moeten worden
 • woonmilieudifferentiatie, gemiddelde woningdichtheid
 • verkeersontsluiting
 • wandel- en fietroutes
 • waterstructuur
 • groenstructuur
 • ligging en doelgroep speelvoorzieningen
 • parkeeroplossingen in het openbaar gebied
 • afbakening deelplannen binnen project
 • afbakening grens openbaar-privé
 • principeprofielen infrastructuur
 • ligging van bruggen en duikers

 

 

Positie in het planvormingsproces

Het stedenbouwkundig plan legt de positie van de belangrijkste infrastructuur binnen de fase vast. Deze informatie vormt de basis voor het bouwrijpmaken van het gebied en is dus noodzakelijk voor het opstellen van het BRM en bepaling van de kosten van de gebiedsontwikkeling in de GREX. Ook in het RO traject is het stedenbouwkundig plan belangrijk: het Bestemmingsplan en/of de Uitwerkingsplannen (UP) wordt gebaseerd op het stedenbouwkundig plan.

Qua stedenbouwkundig ontwerp vormt het stedenbouwkundig plan de basis voor enerzijds de uitwerking van de woonvelden (kavelpaspoorten) als de uitwerking van de openbare ruimte (inrichtingsplannen)

stedenbouwkundig plan projecten

Bekijk alle projecten