Kansen en bouwstenen voor Reigersbos in Amsterdam Zuidoost

Als IMOSS zijn we blij een bijdrage te hebben geleverd aan dit mooie onderzoek! Dit onderzoek laat mooi zien op welke wijze beelden, lokale betrokkenheid en samenwerking met een onderwijsinstelling en de gemeente Amsterdam kan leiden tot diverse strategische ingrepen.

Kansen en bouwstenen voor Reigersbos in Amsterdam Zuidoost

In samenwerking met de gemeente Amsterdam organiseert HvA Urban Governance & Social Innovation een langjarig actie-onderzoek rondom de Strategische Buurtonwikkeling. De onderzoekers van het lectoraat Bouwtransformatie onderzochten in Reigersbos, Zuidoost hoe we voor bewoners – en jongeren in het bijzonder – de relevante sociale opgaven kunnen ontdekken en zodanig ruimtelijk verbeelden dat knelpunten en kansen zichtbaar worden.

De publicatie “Kansen en bouwstenen voor Reigersbos in Amsterdam Zuidoost” hier te downloaden.

Methodiek
Voor het onderzoek is de wijk Reigersbos ruimtelijk en sociaal geanalyseerd, zowel door veldonderzoek en ontwerpend onderzoek. Daarnaast zijn 14 jongeren en 9 ouderen geïnterviewd. Ook is gebruik gemaakt van de verkenningen die al in opdracht van het planteam waren uitgevoerd. Met de analyses proberen we handvatten te bieden voor de versterking van de wijk.

Opbouw
Als vorm is gekozen voor een gevoelskaart. Daarin proberen we vanuit een integraal ruimtelijk-sociaal perspectief de bestaande situatie en de mogelijke ontwikkelingen te bezien. Wat zijn de fysieke ingrepen die ook van sociale meerwaarde zijn?
Het in beeld gebrachte toekomstperspectief bundelt signalen, sferen, trends en ontwikkelingen op het snijvlak van de fysieke omgeving en de sociale leefwereld.

Handvatten voor de versterking van sociaal middels fysieke ingrepen:

  1. Verbinden door het hart van Reigersbos intern te versterken.
  2. Hechten door vanuit iedere buurt een veilige en fijne route naar het centrum te maken.
  3. Verrijken door naast hulp, juist ook condities te scheppen die kansen mogelijk maken.

Tot slot
De  gevoelskaart probeert door de integrale blik en beeldende manier van communicatie het gesprek tussen gemeentelijke afdelingen, maatschappelijke organisaties en burgers mogelijk te maken om zo actief bij te dra­gen aan het handelingspersperspectief van de Ontwikkelbuurt professional. In die zin is het geen eindpunt, maar een startpunt voor een betere buurt.

Deze publicatie is onderdeel van een serie. Eerder zijn de kansen en bouwstenen voor de Rechte H-buurt (klik hier) onderzocht, governance aanbevelingen gedaan (klik hier ) en het perspectief van Buurtdragers (klik hier) verkend.