Nieuws

De Stadsring die tussen 1956 en 1958 aan de zuidzijde van de binnenstad is aangelegd, verbond de Amsterdamseweg aan de westzijde met de Hogeweg aan de oostzijde van Amersfoort. Doorgaand verkeer van west naar oost zou voortaan met een halve ringweg om de binnenstad heen worden geleid. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is in de achterliggende wijk het verleden bijna volledig uitgewist. Slechts in straatnamen wordt verwezen naar de historie van de plek. Cavalariestraat, Boreelstraat, Galoppeerbaan verwijzen naar de Willem III Kazerne en Amersfoort als garnizoensstad. De Hoopstraat, De Vlijtstraat en de Blekerssingel naar de wasserijen die ooit op het Blekerseiland hebben gestaan.