Nieuws

Deze interactieve online atlas is de perfecte manier om ruimtelijke informatie inzichtelijk te maken en op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen aan bewoners, stakeholders en andere betrokkenen. Verschillende bronnen kunnen gestapeld en met elkaar vergeleken worden. Een mooie toevoeging aan projecten zoals toekomstvisies of een omgevingsvisie!