Reeuwijk-Dorp in de verkoop Reesvelt fase 2

In Reeuwijk-Dorp wordt momenteel de bouw van de tweede fase van Reesvelt voorbereidt. De eerste fase is al wat jaren afgerond en de huidige bewoners voelen zicht al helemaal thuis. IMOSS heeft voor beide plandelen het stedenbouwkundig plan gemaakt en tevens het inrichtingsplan voor de eerste fase. Het dorpse karakter van Reeuwijk-Dorp wordt in beide fases doorgezet met de huidige polderstructuur als basis van de verkaveling.

Reesvelt fase 2 in de verkoop

In Reeuwijk-Dorp wordt momenteel de bouw van de tweede fase van Reesvelt voorbereidt. De eerste fase is al wat jaren afgerond en de huidige bewoners voelen zicht al helemaal thuis. IMOSS heeft voor beide plandelen het stedenbouwkundig plan gemaakt en tevens het inrichtingsplan voor de eerste fase. Het dorpse karakter van Reeuwijk-Dorp wordt in beide fases doorgezet met de huidige polderstructuur als basis van de verkaveling. Naar aanleiding van de start verkoop van de tweede fase hebben we een korte toelichting geven op de het plan:

Wat kunt u vertellen over de inrichting van dit plan?

Het plan is ge├źnt op landschappelijke structuur van sloten en opstrekkende kavels. De beleving van de poldersloten en behoudt van de landschappelijke structuur was uitgangspunt.

Ik begreep dat u ook de landschapsarchitect/stedenbouwkundige was van Reesvelt Fase I. Kunt u de aansluiting tussen de twee plandelen s.v.p. toelichten?

Tijdens het ontwerpen van Reesvelt 1 is een tweede deel ten noorden van de Reesveld altijd al meeontworpen. Het ruimtelijk concept van Reesvelt (deel 1 en 2) is een nieuw ontginningslint, de Reesveld die beide plandelen ontsluiten. Het lint slingert door de polder en verbindt de verschillende eilanden met elke een eigen woonsfeer. De kavelsloten lopen door beide plandelen. De bruggen over het water maken het water beleefbaar en bieden vergezichten over de weidse polder. Aan het eind van de Reesveld is een verblijfsplek aan de polder gemaakt. Deze herhalen we in Reesvelt 2 aan beide zijde van de meest zuidelijke ontsluitingsweg.

Er wordt een bijzondere groenstrook met een karrenspoor en een speelplaats in het plan gerealiseerd. Wat kunt u daarover vertellen?

Reesvelt 2 bestaat uit drie eilanden die worden ontsloten via de Reesveld. Elk eiland heeft zijn eigen bijzondere elementen. Een daarvan is op het westelijke eiland waar een autovrije groene ruimte is gemaakt waaraan gewoond wordt en tevens gespeeld kan worden. Het is een besloten, dorpse plek waar op een informele wijze de meest noordelijke tweekappers worden ontsloten. We streven naar het verminderen van verharding in het kader van klimaat, denk aan waterinfiltratie en het gebruik van materiaal te beperken.

Is er nog iets anders dat eveneens vermeldenswaardig is?

Het plan kent een grote diversiteit aan woningen en beleving van de verschillende eilanden. Het kleinschalige en besloten karakter van de eilanden zorgt voor een dorps karakter wat helemaal bij Reeuwijk-Dorp past. Geen lange rijwoningen maar korte rijen afgewisseld met tweekappers en vrijstaande woningen met tuinen aan het water; wonen aan de polder maakt het plan uniek.

Wat maakt dit plan uniek?

Bijna alle woningen hebben een tuin aan het water. De beleving van wonen aan de polder was uitgangspunt. Een kleinschalige opzet waar mensen zich thuis voelen. Herkenbare woningen op een eigen eiland met een grote verscheidenheid aan verschillende woningen. Verschillend is verschijning maar ook hoe ze aan in het plan staan; aan de autovrije groene ruimte, besloten in en hofje of juist aan de straat met tuinen aan het water.

Reesvelt fase 2 -beeld Vergeer Planontwikkeling-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info is de brochure hier te downloaden en de projectwebsite te bezoeken