Auteur: Tijl Hekking

Provinciale Staten (PS) hebben op 10 december 2018 het Koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordening besproken en vastgesteld. In dit document ‘Koersen met kwaliteit’ staan de oplossingsrichtingen voor maatschappelijke thema’s die in de toekomst spelen, als bevolkingsgroei, bereikbaarheid en de energietransitie. Nu PS akkoord zijn met het Koersdocument - GS bespraken het document op 6 november – is een belangrijke stap gezet richting de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, die de provincie in 2019 opstelt.