Opdracht voor Landschapsontwikkelingsplan Alblassserwaard-Vijfheerenlanden

Na een meervoudige aanbesteding kwam IMOSS als beste uit de bus voor het opstellen van een ruimtelijke en maatschappelijke toekomstvisie en een Landschapsontwikkelingsplan met een doorkijk naar 2030.

IMOSS verwerft opdracht voor Landschapsontwikkelingsplan Alblassserwaard-Vijfheerenlanden.

Opdrachtgever is de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In dit regionaal samenwerkingsverband werken de volgende opdrachtgevers samen:

  • Gemeente Gorinchem
  • Gemeente Vijfheerenlanden
  • Gemeente Molenlanden
  • Provincie Utrecht
  • Provincie Zuid-holland
  • Waterschap Rivierenland

Het overwegend agrarische gebied is gelegen tussen de rivier Lek in het noorden en de Merwede/Linge in het zuiden en vormt daarmee een groot gedeelte van het zuidelijke Groene Hart.

Thema’s die in het gebied spelen zijn o.a. de toekomst van de agrarische sector, het versterken van de vrijetijdseconomie, verbeteren van de bereikbaarheid, waterveiligheid, klimaatadaptatie, omgang met bodemdaling en de energietransitie. Dit alles in een hoogwaadig cultuurhistorisch landschap met tal van dijken, linten en pittoreske dorpskernen. Een deel van het plangebied valt zelfs onder de bescherming van UNESCO Werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.

De opgave is om binnen een tijdsbestek van zes maanden stakeholders op al deze onderwerpen bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren voor de toekomstvisie en het landschapsontwikkelingsplan. Vervolgens wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin projecten en programma’s concreet worden benoemd en gerealiseerd.

Uitgebreide projectinformatie is op de projectpagina ‘Toekomstvisie en Landschapsontwikkelingsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden’ te lezen.