Werksessie Ondernemers bedrijventerrein Barwoutswaarder Woerden

Op dinsdag 26 maart organiseerde IMOSS samen met de gemeente Woerden een werksessie voor circa 30 tot 40 ondernemers op het bedrijventerrein Barwoutswaarder te Woerden. Eerder hielden we een interactieve sessie met ondernemers over de herinrichting van de Wagenmakersweg. Deze sessie was breder en ging over het hele bedrijventerrein. IMOSS presenteerde de tussenresultaten van het onderzoek naar kansen en knelpunten op het terrein en tegelijkertijd een verder uitgewerkt ontwerp voor de Wagenmakersweg aan de tafel Ruimte. Aan de tafel Verkeer werd het project Westelijke randweg toegelicht en aan de tafel Economie de in voorbereiding zijnde economische visie op het gebied.

IMOSS werkt op twee schaalniveau’s aan het bedrijventerrein enerzijds stellen we een kansen en knelpuntenkaart op die in kaart brengt waar de ruimtelijke kwaliteit van het gebied een kwaliteitsimpuls kan krijgen. Op het lagere schaalniveau zijn we heel concreet bezig met een nieuwe inrichting van de Wagenmakersweg.

Kansen en knelpunten

De kansen en knelpuntenkaart geeft in één oogopslag weer waar op het bedrijventerrein de ruimtelijke kwaliteit kan worden verbeterd. Bij het opstellen van deze kaart is gekeken naar eigendomposities, actuele ruimtelijke ontwikkelingen van buitenaf, hittestressgevoelige gebieden, beheersvraagstukken, structuurverbeteringen en parkeren.

Inrichtingsontwerp Wagenmakersweg

Naar aanleiding van de sessie met werkmaquette en met ondernemers uit de Wagenmakersweg is er een schetsontwerp gemaakt. In het schetsontwerp wordt rekening gehouden met bestaande kabels en leidingen. Tegelijkertijd stellen we een kwaliteitsimpuls voor zonder veel functionaliteit te verliezen als het gaat om parkeren, laden en lossen en toegankelijkheid van de bedrijven. Er zijn drie modellen opgesteld; doe, denk en droomontwerpen. De doe-ontwerpen zijn direct realiseerbaar en hebben weinig invloed op het huidig functioneren van de Wagenmakersweg. De denk-ontwerpen stellen een grotere ingreep voor qua inrichting openbaar gebied. Het droom-ontwerp gaat over een radicale transformatie van de straat. De komende tijd gaat IMOSS en de gemeente Woerden in overleg over de kansen en knelpuntenkaart alsmede de ontwerpen voor de Wagenmakersweg.