Binnendorpelijk verdichten op de agenda van Adviseur voor Ruimtelijke Kwaliteit

Binnendorpelijk verdichten In de nieuwsbrief “Binnendorpelijk Verdichten” van onafhankelijk Adviseur voor Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) van de provincie Utrecht: Paul Roncken worden er zeven aanbevelingen gedaan om het debat over ‘Binnendorpelijk […]

Binnendorpelijk verdichten

In de nieuwsbrief “Binnendorpelijk Verdichten” van onafhankelijk Adviseur voor Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) van de provincie Utrecht: Paul Roncken worden er zeven aanbevelingen gedaan om het debat over ‘Binnendorpelijk verdichten’ binnen de provincie Utrecht richting en urgentie te geven. Geen uitbreidingen in de wei zonder meervoudige waarde-vermeerdering maar kleine kernen verdichten met maatwerk, aansluitend op het dorpse en landschappelijke karakter. Het klinkt alsof het dorp opnieuw ontdekt kan worden, ook voor toekomstige generaties. Joram van Otterloo en Tijl Hekking (partners en stedenbouwkundige bij IMOSS) zijn tijdens een interview met Ymkje van de Witte gevraagd naar hun visie en praktijkervaring op dit thema.

Opgave voor de toekomst

De prognose van de woningbouwopgave voor de provincie Utrecht tot 2040 is fors: 124.000 tot 142.000 woningen erbij (uit: Koersdocument Omgevingsvisie). Ter vergelijking: de gemeente Utrecht omvat 152.000 woningen. In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is als ambitie geformuleerd om tenminste 2/3 van deze opgave binnenstedelijk te bouwen. Dat betekent veel gepuzzel binnen bestaande maatschappelijke en ruimtelijke structuren.

Nu worden dergelijke bouwopgaven en toekomstvisies voornamelijk vanuit een (groot)stedelijk perspectief uitgedacht. Er is veel minder aandacht voor het plattelandsperspectief. Welke nieuwe ontwikkelingen kunnen het dorpse karakter versterken? Wat kan de woningbouwopgave betekenen voor de kleine kernen? Verdichting van kleine kernen zal in moeten spelen op heel andere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven dan in de stad. Om dit te onderstrepen introduceren we de term binnendorpelijk verdichten.

De nieuwsbrief is via deze linkt de lezen.