Een mijlpaal voor het Masterplan Wagenwerkplaats Amersfoort

Het college van B&W heeft het Masterplan Wagenwerkplaats 2019 en de startnotitie voor het bestemmingsplan voor de deelgebieden West en Midden vastgesteld. Zowel het Masterplan en de startnotitie worden binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Een bruisend nieuw stadsdeel

De Wagenwerkplaats wordt een nieuwe bruisende stadsdeel met veel plek voor wonen, cultuur en andere stedelijke dynamiek. De Wagenwerkplaats is onderdeel van het gebied ‘Langs Eem en Spoor’. Voor de ontwikkeling van het hele gebied is de Duurzaamheidsvisie van kracht. Deze is in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Masterplan Wagenwerkplaats 2019 en de startnotitie voor het bestemmingsplan voor de deelgebieden West en Midden vastgesteld. Beide plannen worden binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Plannen ontwikkeling gebied

De Wagenwerkplaats is een voormalige onderhoudswerkplaats voor goederenwagons. Het gebied is circa 20 hectare groot en ligt ten westen van het station Amersfoort en ten noorden van het spoorwegemplacement. Eigenaar NS heeft in de afgelopen jaren, voor eigen rekening en risico, intensief samengewerkt met bewoners, gemeente, eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden om plannen te maken voor de ontwikkeling van dit gebied. Via onze projectsite is uitgebreidere informatie te vinden.

Ruimte voor woningen, kantoren, horeca en meer

In het Masterplan wordt uitgegaan van de bouw van meer dan 650 woningen, waarvan minimaal 30% sociale huurwoningen. Er komen ongeveer 90% appartementen. De overige woningen zijn stadswoningen, beneden-en bovenwoningen, maisonnettes en/of grondgebonden woningen. Voor het hele gebied is circa 26.000 m2 ruimte voor kantoren, horeca, evenementen, sport en andere stedelijke, gemengde functies. Een herkenbaar sterk ruimtelijk raamwerk vormt de basis van de ontwikkelgebieden. Het industriële karakter, groende scheggen en prettige verblijfsruimtes vormen samen het raamwerk.

Deelgebieden
West en midden

Wagenwerkplaats bestaat uit 3 deelgebieden: West, Midden en Oost. De plannen voor West en midden zijn het meest uitgewerkt in het Masterplan. West zal voornamelijk uit woningbouw bestaan. Langs het spoor komen appartementen. Aan de kant van het Soesterkwartier zijn 42 grondgebonden woningen van de CPO Soesterhof gepland. Daarnaast worden er in West ongeveer 300 woningen gebouwd. Midden is het ‘culturele hart’ bestaande uit industrieel erfgoed van NS zoals het Centraal Ketelhuis, Holland Opera Gebouw en de Veerensmederij. Aan de noordzijde is nog ruimte voor enkele kleine gebouwen met mogelijk een tijdelijk of experimenteel karakter.

Oost

Deelgebied Oost verkeert in een andere fase. Hiervoor wordt separaat een stedenbouwkundig plan gemaakt. In het Masterplan zijn uitgangspunten vastgelegd zodat de samenhang met het deel West en Midden is gewaarborgd. Oost biedt mogelijkheden om invulling te geven aan gemeentelijke ambities wat betreft de bouw van een flink aantal woningen, slimme mobiliteitsconcepten, werklocaties en een aantrekkelijke openbare ruimte voor uiteenlopende groepen.

Vervolg

De gemeente maakt een bestemmingsplan voor de deelgebieden West en Midden. Naar verwachting kan dit plan in het najaar 2020 worden vastgesteld. Voor het deelgebied Oost wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt.

Voor het deelgebied Oost wordt een apart participatietraject uitgewerkt waarover alle betrokkenen worden geïnformeerd. Samenwerking met de omgeving is ook bij dit deelgebied een belangrijke pijler.

Via deze link is het Masterplan Wagenwerkplaats in hoge resolutie te downloaden (38 mb)