Studenten HAS Hogeschool te gast bij IMOSS

Op donderdag 7 juni 2019 waren er 25 studenten te gast bij IMOSS van de HAS Hogeschool uit Den Bosch. De studenten volgen de opleiding Landschap Design.

Studenten HAS Hogeschool te gast bij IMOSS

Momenteel voeren ze een project uit in het veengebied ten noorden van Utrecht, het Vechtplassengebied. Het onderzoek gaat over het realiseren van circa 10.000 woningen in combinatie met landschapsontwikkeling. IMOSS begeleidt, als extern professional, de studenten. Deze sessie was de tweede van drie in totaal. Over enkele weken is de eindpresentatie. IMOSS heeft eerder in opdracht van de Provincie Utrecht een ontwikkelstrategie Provinciaal Park opgesteld met een verre blik in de toekomst. De visie is overgenomen in het Koersdocument ‘Koersen met kwaliteit’. Meer informatie daarover is te vinden op de projectpagina. IMOSS begeleidt vaker studenten en heeft geregeld stageplekken beschikbaar. Bovendien zijn de medewerkers van IMOSS werkzaam in het (vak)onderwijs. Op deze manier dragen we bij aan de ontwikkeling van het vakgebied.