‘Commons’ in regionaal ontwerp: Ringpark Utrecht als treffend voorbeeld!

Wie de zomereditie van de Blauwe Kamer al op de deurmat heeft gekregen, heeft het dossier ‘Eerherstel voor de commons’ misschien al voorbij zien komen. Dit dossier gaat in op de hang naar collectiviteit en gedeelde verantwoordelijkheid in ruimtelijke opgaven.

Wie de zomereditie van de Blauwe Kamer al op de deurmat heeft gekregen, heeft het dossier ‘Eerherstel voor de commons’ misschien al voorbij zien komen. Dit dossier gaat in op de hang naar collectiviteit en gedeelde verantwoordelijkheid in ruimtelijke opgaven. Er worden verschillende voorbeelden gegeven, waaronder het Ringpark Utrecht, geïnitieerd door provinciaal adviseur van de Provincie Utrecht Paul Roncken. IMOSS heeft vanuit stedenbouwkundig perspectief hier een bijdrage aan geleverd.

Ringpark Utrecht

Het landschap rondom de stad Utrecht is onderhevig aan vele veranderingen en allerlei maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, mobiliteit, verandering van de landbouw en woningvraag, komen op dit buitengebied terecht. Het idee van het Ringpark is bedoeld als verbindend verhaal voor dit landschap. Op deze manier kunnen belangen van ondernemers, initiatiefnemers en overheden op de lange termijn verbonden worden, binnen een samenhangend verhaal voor een hoog kwalitatief landschap.

Samenhang en het verbinden van verschillende opgaven

Benieuwd naar onze visie op het Ringpark Utrecht? Lees het in de laatste Blauwe Kamer, of bezoek de projectpagina ‘Ringpark en een integrale Leefomgeving!