Bestemmingsplan Florissant Wonen in Boskoop goedgekeurd door de raad!

Donderdag 23 april jongstleden is door gemeente Boskoop het definitieve bestemmingsplan vastgesteld van het project Florissant Wonen. Het betreft de ontwikkeling van circa 100 gasloze woningen op de voormalige kwekerijgronden in het Groene Hart.

Florissant Wonen (Torenplan-West) in Boskoop goedgekeurd door de raad.

In opdracht van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft IMOSS het stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan volgens haar drie kernwaarden vormgegeven; transformatie, duurzame gebiedsontwikkeling en verblijven en verbinden. Van Egmond Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van de circa 100 woningen.

De Boskoopse polder als basis

Het nieuwbouwproject Florissant Wonen ligt midden in Het Groene Hart en kenmerkt zich door veel water en groen en langzaamverkeersverbindingen. De openbare ruimte is hoogwaardig en duurzaam ingericht door middel van behoud en toevoeging van gebiedseigen kenmerken.

De ruimtelijke structuur van het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op het bestaande Boskoopse polderlandschap met de langgerekte sloten en de smalle kavels van het kwekerijgebied. Met dit gegeven is er een plan gemaakt dat recht doet aan de landschappelijke context en unieke gebiedseigen elementen zoals kavels zo diep als het huidige veenweidelandschap, overtuinen, windakkers als openbare routes, (kavel)bruggen en lange doorzichten over het water.

Stedenbouwkundig plan Florisant wonen

Overtuinen en windakkers

De inrichting van de openbare ruimte is bepalend voor de sfeer en uitstraling van het plangebied. Er zijn verschillende typen openbare ruimtes met elk hun eigen beleving. De afstemming van materialen en een basiskleurenpalet zorgen voor een rustige uitstraling en een dorps karakter. Gebiedseigen beplanting zoals op de windakkers en langs de oevers van de overtuinen versterken het Boskoopse karakter. Tevens draagt deze inheemse beplanting bij aan het versterken van de lokale biodiversiteit. De windakkers en de vele bruggetjes lenen zich bij uitstek voor een wandeling door de buurt. Op de windakkers wordt spelen en ontdekken het centrale thema. Ook op verschillende andere plekken in het plangebied is ruimte gemaakt voor speelaanleidingen en formele speelplekken.

Bijzonder wonen aan het water

Binnen het stedenbouwkundig plan zijn vier woonmilieus te onderscheiden. Elk woonmilieu kent zijn eigen karakter en sfeer maar heeft overal de voor Boskoop zo herkenbare ruimtelijke elementen. Zo vormen de overtuinen en de windakkers aan de binnenzijden van het carré een open ‘Boskoops’ landschap dat zorgt voor woonkwaliteit en openheid. De bebouwing aan de noordzijde, meer richting het open landschap, krijgt een meer landelijk en transparant karakter.
In deze woonmilieus worden diverse soorten woningen gerealiseerd: vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen, levensloopbestendige woningen en vrije kavels.
De architectuur van de woningen is gebaseerd op het werk van de architect J.H. van Osnabrugge, toonaangevend architect bij de gemeente Boskoop in het begin van de twintigste eeuw en verantwoordelijk voor een groot deel van de kenmerkende en ‘bekende Boskoopse’ villa’s.

De kaders om het bouwplan verder te ontwikkelen zijn nu nagenoeg gereed. Het IMOSS-team is trots op het resultaat en samenwerking met alle partners. Wij kijken dan ook uit naar de realisatie van het plan en naar de komst van de eerste bewoners.

Geïnteresseerd in het complete plan? Download hier het volledige rapport.