Zutphen, Unieke participatie traject Park Helbergen

Unieke participatie traject ligt ten grondslag aan totstandkoming Park Helbergen Fase 2. IMOSS bureau voor stedenbouw maakt een klimaatadaptieve en duurzame woonwijk voor de gemeente Zutphen; Park Helbergen fase 2. […]

Unieke participatie traject ligt ten grondslag aan totstandkoming Park Helbergen Fase 2.

IMOSS bureau voor stedenbouw maakt een klimaatadaptieve en duurzame woonwijk voor de gemeente Zutphen; Park Helbergen fase 2. Samen met de direct om- en aanwonenden en gemeente Zutphen is er online gebrainstormd en zijn de wensen en uitgangspunten doorgenomen. Op basis hiervan heeft IMOSS een concept inrichtingsplan gemaakt.

Hiervan is een korte film gemaakt en deze is teruggekoppeld aan de participatiegroep. Ten gevolge van COVID-19 zijn er geen bijeenkomsten en dit is een goed alternatief. Volgende stap is een beeldkwaliteitsplan, een matenplan naast een stedenbouwkundige onderlegger en landschappelijk ontwerp. Pas daarna is de fase aangebroken van verkoop van de kavels. Belangstellenden die zich gemeld hebben worden geïnformeerd.