Nieuws

Donderdag 23 april jongstleden is door gemeente Boskoop het definitieve bestemmingsplan vastgesteld van het project Florissant Wonen. Het betreft de ontwikkeling van circa 100 gasloze woningen op de voormalige kwekerijgronden in het Groene Hart.