Achterveld – Mastenbroek 2

IMOSS werkt momenteel in opdracht van de gemeente Leusden, projectontwikkelaar LATEI en woningcorporatie de Alliantie aan het stedenbouwkundig plan voor Mastenbroek 2 in Achterveld. Het uitgangspunt is een groene en […]

IMOSS werkt momenteel in opdracht van de gemeente Leusden, projectontwikkelaar LATEI en woningcorporatie de Alliantie aan het stedenbouwkundig plan voor Mastenbroek 2 in Achterveld. Het uitgangspunt is een groene en klimaatadaptieve woonwijk met veel ruimte voor voetgangers en fietsers. De groenstructuur is dominant in de stedenbouwkundige opzet en biedt ruimte voor regenwaterberging, verkoeling en diverse spelaanleidingen. Bestaande aanwezige landschappelijke structuren worden in gezet als drager van plan, waarmee het plan verankerd wordt in haar context. Het plan voorziet in de bouw van ca. 120 energie-neutrale woningen aan de noordelijke dorpsrand van Achterveld.

Modellenstudie

Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Leusden ingestemd met de kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Op basis van deze randvoorwaarden wordt het stedenbouwkundig plan nu, in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden verder uitgewerkt. Er zijn inmiddels twee participatieavonden geweest: op 7 en 28 oktober. Ook hebben we met belanghebbenden in het veld gelopen om met elkaar de kansen en de mogelijkheden te bespreken. Via de projectwebsite zijn de presentaties van IMOSS te volgen.

Ontwerpschets stedenbouwkundig plan