SENSING STREETSCAPES oproep

In het kader van het onderzoek ‘Sensing Streetscapes’ werken we enige tijd nauw samen met de Hogeschool van Amsterdam. Het onderzoek richt zich op ‘de stad op hoogte’ en welke […]

In het kader van het onderzoek ‘Sensing Streetscapes’ werken we enige tijd nauw samen met de Hogeschool van Amsterdam. Het onderzoek richt zich op ‘de stad op hoogte’ en welke condities een goede stad op ooghoogte bepalen. Een thema waarin wij in onze projecten steeds nadrukkelijker aandacht voor hebben. Dit is met name van belang in opgaven die gaan over verdichting, verstedelijking en nieuwe andere vormen van stedelijkheid! Immers de stad beleef je vanaf de straat, niet vanuit de lucht.

Dit door onder andere aan de slag te gaan met eye trackers, referentiebezoeken en uiteraard veel onderzoek te doen en door discussie te voeren met elkaar.

De volgende stap in data verzameling is gezet, er is een samenwerking aangegaan met Achdaily om op basis van AI de juiste referentie projecten te verzamelen. Hieronder is de internationale oproep te lezen:

Who can help AmsterdamUniversityofAppliedSciences find great examples of high-density environments where the physical fabric retains a human scale at street level? 

We are consortiumpartners in researchproject Sensing Streetscapes. Through crowd creation, we are building an openaccess repository where we can all share the best practices across the globe! As a humble thank you for your contribution there are 12rewards to win. Curious? Have a look at the ArchDaily article and join us on this knowledge quest!

https://www.archdaily.com/953392/knowledge-quest-submit-your-example-of-a-great-high-density-environment