Categorie: In de media

IMOSS heeft de initiatiefnemer gedurende het proces bijgestaan bij de voorbereiding en realisatie van dit project. In overleg met de gemeente Amsterdam is de stedenbouwkundige positionering van het gebouw op de kavel bepaald. Daarnaast is IMOSS verantwoordelijk voor de ruimtelijke onderbouwing in de RO procedure. De inrichting van de buitenruimte is door IMOSS ontworpen.