Amsterdome: circulairiteit in de praktijk!

IMOSS heeft de initiatiefnemer gedurende het proces bijgestaan bij de voorbereiding en realisatie van dit project. In overleg met de gemeente Amsterdam is de stedenbouwkundige positionering van het gebouw op de kavel bepaald. Daarnaast is IMOSS verantwoordelijk voor de ruimtelijke onderbouwing in de RO procedure. De inrichting van de buitenruimte is door IMOSS ontworpen.

Nieuw stuk stad door hergebruik

Aan de ring van Amsterdam is vorige week de Amsterdome geopend. Het complex is volledig circulair gebouwd, wat betekent dat alle materialen zijn hergebruikt en / of herbruikbaar zijn. Zo is de koepel zelf afkomstig van het oude luchtvaartmuseum dat bij Schiphol stond, en zijn ook de containers waarin de panelen van de koepel jarenlang lagen opgeslagen hergebruikt in deuren en de bars, zijn de glazen puien afkomstig uit een oud belastingkantoor en is het materiaal van de stoelen afkomstig uit oude ijskasten.

Rol IMOSS

IMOSS heeft de initiatiefnemer (TeKa Groep) gedurende het proces bijgestaan bij de voorbereiding en realisatie van dit project. In overleg met de gemeente Amsterdam is de stedenbouwkundige positionering van het gebouw op de kavel bepaald. Daarnaast is IMOSS verantwoordelijk voor de ruimtelijke onderbouwing in de RO procedure. De inrichting van de buitenruimte is door IMOSS ontworpen.

Geschiedenis Aviodome

Een aviodome is een koepelvormige constructie, gebouwd naar het ontwerp van de Amerikaanse architect Richard Buckminster Fuller. Het aviodome is in 1971 gerealiseerd en is lange tijd in gebruik geweest door het Nationaal Luchtvaart-  en Ruimtevaartmuseum op Schiphol. Wegens ruimtegebrek is in 2003 besloten om het museum te verplaatsen naar Lelystad, waar de naam werd gewijzigd in Aviodrome. Het aviodome werd na landelijke media-aandacht niet gesloopt, maar gedemonteerd en opgeslagen. Na ruim 10 jaar van opslag heeft de TeKa Groep een nieuwe functie en locatie voor het aviodome: een congrescentrum op bedrijventerrein Sloterdijk III in de regio Amsterdam. De naam van het gebouw is vervolgens gewijzigd in Amsterdome.

Lees hier meer over het project Amsterdome