IMOSS ontwerp drie varianten voor het Waterfront Aalsmeer

Op basis van deze ideeën heeft IMOSS bureau voor stedebouw drie schetsontwerpen uitgewerkt: een basis model, een plus model en een droom model. In de verschillende schetsvarianten komen zo veel mogelijk van de ideeën uit de werkavond terug.

Tijdens het Beach-Event op 29 augustus hebben bezoekers van het strand hun eerste ideeën al mee geven aan de plannenmakers. Daarnaast zijn er ideeën geventileerd via online kanalen als Facebook en Instagram. Door middel van de online app ‘Swipocratie’ is de menig gepeild over de behoefte die leeft onder de mensen. Al deze input is gebruikt tijdens een grote werkavond op het gemeentehuis. Op 24 september is de gemeente samen met u aan de slag gegaan om de beste ideeën op papier te krijgen.

Op basis van deze ideeën heeft IMOSS bureau voor stedebouw drie schetsontwerpen uitgewerkt: een basis model, een plus model en een droom model. In de verschillende schetsvarianten komen zo veel mogelijk van de ideeën uit de werkavond terug.

Via de speciaal voor de ontwikkeling van het Waterfront opgezette site is al de informatie te downloaden en nog een rustig terug te lezen. Ook is er meer info te vinden op onze site onder Projecten – Aalsmeer Ontwikkeling Waterfront

Hieronder is een film te zien waarin de drie varianten worden toegelicht.