Ontwikkeling Parkeiland – Rengerswetering (Bunschoten)

Parkeiland Bunschoten, het vierde eiland in het project “Rengerswetering” in Bunschoten. Dit vierde eiland neemt een bijzondere positie in, naast wonen kent het eiland een aantal andere belangrijke functies, met […]

Parkeiland Bunschoten, het vierde eiland in het project “Rengerswetering” in Bunschoten. Dit vierde eiland neemt een bijzondere positie in, naast wonen kent het eiland een aantal andere belangrijke functies, met misschien wel de meest belangrijke, het park. Het park vormt enerzijds de verbinder tussen Bunschoten en het buitengebied, maar biedt tevens de mogelijkheid om het vierde eiland klimaatadaptief in te richten. Op de tweede bewonersavond, vanavond 18 september wordt daar wat langer bij stil gestaan. Daarnaast gaan we de komende tijd druk aan de slag met de uitwerking hiervan in onder andere het beeldkwaliteitsplan, waar ook de architectuur aan bod komt.

Een bijzonder uitgangspunt is onder andere de omgang met regenwater, zichtbaarheid is hierin een belangrijke ambitie. Daarnaast wordt er sterk ingezet op de verweving van wonen en de school met het park. Naast het park wordt er een basisschool gerealiseerd op het vierde eiland, net als een supermarkt en een zorggebouw. Al deze elementen samen maken het tot een unieke locatie in Bunschoten.

Naast een hoge ruimtelijke ambitie is het plan tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een groot aantal stakeholders. Uiteraard wordt het plan binnen de gemeente breed gedragen binnen diverse disciplines, maar ook het schoolbestuur, de zorginstelling en huidige en toekomstige inwoners zijn betrokken bij het planproces om het zo tot een gedragen geheel te maken.