Werk in uitvoering – Herinrichting Winkelhart Roelofarendsveen

Roelofarendsveen is de laatste jaren snel gegroeid en zal de komende jaren nog verder uitbreiden. De groei is een aanjager voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de uitbreiding en renovatie van het winkelhart.

Kwaliteitsslag voor het winkelhart

Roelofarendsveen is de laatste jaren snel gegroeid en zal de komende jaren nog verder uitbreiden. De groei is een aanjager voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de uitbreiding en renovatie van het winkelhart. In een projectgroep met ondernemers, pandeigenaren, inwoners van Roelofarendsveen, de gemeente en Royal Haskoning DHV, werkt IMOSS aan een inrichtingsplan dat past bij een levendig en toekomstbestendig centrum.

Verblijven en verbinden, samen maken we de stad.

Omdat het winkelaanbod zich aan verschillende pleinruimtes bevindt, zijn ruimtelijke eenheid en verbinding belangrijk. Verschillende modellen zijn uitgewerkt. Eén ruimtelijk concept, bestaande uit drie uitgangspunten, vormt de basis voor alle modellen. 1. een centrale loper verbindt verschillende ruimtes, 2. een prettige verblijfsplek aan het water in het hart van het gebied nodigt uit om te verpozen, 3. materialisatie en detaillering van verschillende ruimtes in het centrum komen zoveel mogelijk overeen.

Verblijven en verbinden

Bij de inrichting van het winkelhart is aandacht voor verschillende thema’s. Zo staat vergroening van het centrum hoog op de agenda, maar wordt er ook veel waarde gehecht aan een goede bereikbaarheid, voldoende parkeergelegenheid en een hoge verblijfskwaliteit. Een verschillende afweging van deze thema’s heeft twee modellen opgeleverd die tijdens een informatieavond in oktober zijn voorgelegd aan belangstellenden. Waar het ene model inzet op vergroening en verblijfskwaliteit, ligt in het andere de nadruk op ruime verkeersruimte en een hoger aantal parkeerplaatsen. Rond de plankaart kwam een gesprek op gang waarin enthousiasme en zorgen werden gedeeld. Met de opbrengst scherpen we het inrichtingsplan verder aan.