Raad Waddinxveen omarmt gebiedsvisie tussen Dreef en de Oude Dreef

Transformatie van de stad, hoe gaan we daarmee om? Gebiedsvisie Dreef – Oude Dreef vastgesteld door gemeente Waddinxveen! De afgelopen maanden hebben wij onderzoek gedaan in Waddinxveen. Dit geeft geleid […]

Transformatie van de stad, hoe gaan we daarmee om?

Gebiedsvisie Dreef – Oude Dreef vastgesteld door gemeente Waddinxveen! De afgelopen maanden hebben wij onderzoek gedaan in Waddinxveen. Dit geeft geleid tot een gebiedsvisie voor een gemengd stedelijk gebied. Bijzonder aan de opgave is het brede palet van verschillende functies en belanghebbenden die een plek hebben gekregen, binnen een cultuurhistorisch-landschappelijke setting, en de gedeelde autovrije buitenruimte.

Gebiedsvisie Dreef Oude Dreef

Tijdens de commissievergadering op woensdag 2 oktober waren alle partijen positief gestemd over de inhoud van de gebiedsvisie.

“In het gebied is een centrale functie weggelegd voor de nieuwbouw van het Coenecoop College. “Het zijn mooie plannen”, reageerde Frans Schwiebbe van het CDA. “De intentie is goed”, aldus Lambert den Dekker (PCW). “Er liggen allerlei mogelijkheden en daar wordt met deze visie op ingesprongen”, stelde Albert Grooten (D66). “Het is eigenlijk best wel een groot gebied, verscholen achter de bomen. De visie combineert allerlei functies: onderwijs, sport, wonen en in de plannen blijft ook het oude gemaal behouden. Prima als dat kan met cultureel historisch erfgoed.” (bron: Hart van Holland Waddinxveen) Lees meer……

Op onze projectwebsite Waddinxveen Dreef Oude Dreef is een uitgebreide beschrijven te lezen.