Nieuws

In 2011 heeft IMOSS voor gemeente Franekeradeel en de Provincie Fryslan een Masterplan opgesteld met als doel de waterrecreant de stad in te krijgen. De visie is er op gericht […]