Werk in uitvoering – Tiel herinrichting binnenstad

IMOSS onderzoekt momenteel de transformatiepotentie van de Binnenstad van Tiel. De gemeente wil de riolering grootschalig aanpakken. Als de bestrating er uit gaat, ontstaan ‘meekoppelkansen’ voor klimaatmitigatie voor (vergroening, waterberging, hittenstress tegen gaan). Na de ateliersessies stelt IMOSS een inrichtingsplan voor de Binnenstad op. In het inrichtingsplan is specifiek aandacht voor pleinen, winkelstraten, woonstraten en stegen. De kenmerkende (historische) structuur van de Binnenstad wordt hierdoor nog aantrekkelijker!

IMOSS onderzoekt momenteel de transformatiepotentie van de Binnenstad van Tiel. De gemeente wil de riolering grootschalig aanpakken. Als de bestrating er dan uit gaat doen zich ‘meekoppelkansen’ voor klimaatmitigatie. Daarbij kan worden gedacht aan thema’s als; vergroening van de stad, het waterbergend vermogen, vermindering van hittestress maar óók de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de Binnenstad.

‘Leesbaarheid’ van de binnenstad Tiel

Dit doen we niet alleen. Samen met de gemeente Tiel en ondernemers en inwoners van de Binnenstad doorlopen we momenteel een aantal informatieavonden waar ideeën worden opgehaald. Met een klankbordgroep van de eerdergenoemden worden in ateliersessies de ontwerpideeën verder uitgewerkt.

interactieve sessie met alle belanghebbenden

IMOSS ondersteunt de gemeente met stedenbouwkundig en landschappelijke (historisch) onderzoek. We brengen ‘open data’ in beeld als het gaat om regenoverlast, beweging door de stad (heatmaps) en maken de geschiedenis weer afleesbaar (de voormalige loop van de Linge) door de Binnenstad. Door de opendata, de opbrengsten van de bewoners en ondernemers en het rioleringsplan over elkaar heen te leggen worden de meekoppelkansen zichtbaar en maken wij er een ontwerp voor.

Na de ateliersessies stelt IMOSS een inrichtingsplan voor de Binnenstad op. In het inrichtingsplan is specifiek aandacht voor pleinen, winkelstraten, woonstraten en stegen. De kenmerkende (historische) structuur van de Binnenstad wordt hierdoor nog aantrekkelijker en de gemeente knapt tegelijkertijd de riolering op!