Werk in uitvoering – Amersfoort Kop van de Hoef

Drie thema’s staan bij IMOSS centraal als het gaat om het maken van goede plannen. ‘transformatie van de stad’, ‘duurzame gebiedsontwikkeling’ en ‘verblijven en verbinden’. In de ontwikkeling van de kop van de Hoef komen deze thema’s overduidelijk samen.

De Hoef-West

De Kop van de Hoef is gelegen in de Hoef West, één van de belangrijkste transformatiegebieden in de gemeente Amersfoort. De Hoef west is nu een groot kantoorgebied, met een eigen intercity station, Amersfoort Schothorst. In de toekomst wordt er ruimte geboden voor circa 2500 woningen, binnen zowel nieuwbouw als in bestaande panden. Ook het behoud van arbeidsplaatsen is een speerpunt, er blijven minimaal 5000 mensen werken.

Ligging van de Hoef in Amersfoort

Stedenbouwkundig plan ‘Kop van de Hoef’

In het gebied zijn een aantal ontwikkelaars en grondeigenaren actief. IMOSS werkt in opdracht van Hagedoorn Ontwikkeling het stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan uit voor de ‘Kop van de Hoef’, deze vormt vanaf het spoor (vanuit Zwolle) en vanaf de Hoefseweg zelf (vanuit Vathorst) de entree van de Hoef West en neemt onder andere daarmee een belangrijke positie in. Daarnaast is het één van de grotere ontwikkellocaties, in de huidige modellen wordt uitgegaan van circa 500-600 woningen. Op dit moment zijn we met Rijnboutt en M3H Architecten druk bezig met de eerste architectonische uitwerkingen, waarmee wij de openbare ruimte zo zorgvuldig mogelijk laten aansluiten op de architectuur.

Stedenbouwkundig plan ‘Kop van de Hoef’ in de context

Ontwikkelkader

Het plan voor De Hoef West is in opdracht van de gemeente Amersfoort inmiddels uitgewerkt in een ontwikkelkader (opgesteld door Karres en Brand en Urhahn). Daarin staan de mogelijkheden voor bouw en ruimte voor sport en spel, parkeren en winkelen. Alles wat nodig is om van De Hoef West een echte stadswijk te maken. Het ontwikkelkader geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheden om te bouwen in het gebied. Daarnaast laten we in het ontwikkelkader zien waar ruimte komt voor bijvoorbeeld sport en spel, parkeren en winkelen. Kortom, alles wat bij een echte stadswijk hoort.

In opdracht van het groot aantal grond- en vastgoedeigenaren (Camelot, Certitudo, GetGripp, Hagendoorn Ontwikkeling) heeft IMOSS binnen het ontwikkelkader een integrale stedenbouwkundige visie gemaakt. Hierin wordt de samenhang in massa en schaal duidelijk en hoe de landschappelijke structuren, routes en plekken de dragers van de nieuwe stadswijk vormen.

Integraal stedenbouwkundige visie binnen het ontwikkelkader

Hoef Café

Het eerstvolgende Hoef Café is op 14 november 2019, vanaf 18.30 uur openen we de deuren. Het vindt plaats bij ROC Midden-Nederland, Disketteweg 2 in Amersfoort.