Leerdam, gebiedsontwikkeling Broekgraaf Noord

In Leerdam wordt op dit moment gebouwd aan de nieuwbouwwijk Broekgraaf. Aangezien de vraag naar woningen in de gemeente Vijfheerenlanden groot blijft, wordt nagedacht over het vervolg van de wijk.

In Leerdam wordt op dit moment gebouwd aan de nieuwbouwwijk Broekgraaf. Aangezien de vraag naar woningen in de gemeente Vijfheerenlanden groot blijft, wordt nagedacht over het vervolg van de wijk. Het gebied dat ten noorden van Broekgraaf ligt is al jaren in beeld als mogelijke woningbouwlocatie. De gemeente Vijfheerenlanden start met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar deze locatie. IMOSS is gevraagd om in dit proces mee te denken over ‘de woonwijk van de toekomst’. Welke kansen en uitdagingen ontstaan door de nieuwe ruimtelijke opgaven zoals klimaatverandering, biodiversiteit en bodemdaling.

Introductiefilm Raadsvergadering haalbaarheidsonderzoek Leerdam, Broekgraaf Noord