Een nieuwe fase in De Jonge Veenen

Bewonersavond 14 december 2021 De gemeente Zuidplas en De Jonge Veenen B.V. nodigen bewoners en bedrijven van harte uit om de digitale informatiebijeenkomst voor het project De Jonge Veenen bij […]

Bewonersavond 14 december 2021

De gemeente Zuidplas en De Jonge Veenen B.V. nodigen bewoners en bedrijven van harte uit om de digitale informatiebijeenkomst voor het project De Jonge Veenen bij te wonen. In de afgelopen periode is de informatie die eerder werd opgehaald bij bewoners meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. Dit heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig plan voor fase 3 en 4, dat we graag aan u willen presenteren. Ook beantwoorden we dan uw vragen. De digitale informatieavond vindt plaats op: Dinsdagavond, 14 december 2021 van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur.

Tijdens deze avond zijn de leden van de projectgroep aanwezig: Jan-Piet de Vos van projectontwikkelaar VOSPlan, Carel Smits van de gemeente Zuidplas, Tijl Hekking van stedenbouwkundig bureau IMOSS en tafelvoorzitter Jan-Christaan Goudbeek. Er is een Vragen en antwoordenlijst opgesteld die u – als u dat wenst – vooraf aan de informatiebijeenkomst kunt doornemen. Bekijk of download hier de ‘vragen en antwoordenlijst – Woonwijk de Jonge Veenen‘.

Na deze bijeenkomst wordt het stedenbouwkundig plan ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad.