Informatieavond – Evendeel Hoogkarspel

Evendeel is een perfecte locatie om snel woningbouw te kunnen realiseren. Evendeel is een gebied waar al sinds jaar en dag landbouw plaatsvindt, maar recentelijk is het gebied aangewezen als potentieel woningbouwplan in de omgevingsvisie van gemeente Drechterland vanwege de woningbouwopgave. Deze ontwikkeling heeft de potentie tot circa 250 woningen, waarvan 40% sociale huur en 35% betaalbare koop.

Een groene, toekomstige en leefbare wijk

Het plangebied is gelegen achter de lintbebouwing van Hoogkarspel, ten zuiden van de Streekweg en bevindt zich vlak voor de grens met Lutjebroek. In de omgeving liggen de centra van resp. Hoogkarspel en Lutjebroek. In het noordoosten ligt het natuurgebied de Weelen, een prachtig vogelrijk natuurgebied met waterige en grillige verkavelingsstructuur als basis die voorheen heel de polder kenmerkte. Aan de oostzijde ligt Park de Woid. 

De ambitie is een groene, toekomstbestendige en leefbare wijk die aantrekkelijk en bereikbaar is voor inwoners uit Hoogkarspel en gemeente Drechterland. De focus ligt op het realiseren van een compleet en divers woonaanbod, met bijzondere aandacht voor starters en senioren, met behoud van groene buffers en woonkwaliteit. De nieuwe wijk kan dus ruimte bieden aan starters-, senioren- en gezinswoningen in zowel huur als koop, als ook vrije kavels om daar uw droomwoning te realiseren. 

In opdracht van Scholtens Groep heeft IMOSS de afgelopen tijd aan het stedenbouwkundig plan gewerkt waarin een sterk en toekomstbestendig raamwerk op basis van het landschap de drager vormt van het plan. De woonvelden liggen daarmee verankerd met de omgeving en krijgen een eigen invulling qua sfeer en programma.

Meer info over de informatie over de avond is de vinden op de projectpagina Evendeel – Nieuwbouw in Hoogkarspel.