Plannen Amersfoort Wagenwerkplaats Oost aangepast na inspraak: ‘Complimenten hiervoor’

De plannen voor het oostelijke deel van de Wagenwerkplaats naast het station krijgen vorm. Het moet de ‘toegangspoort’ worden waar veel woningen, een nieuw congrescentrum en twee parkeergarages een plek krijgen. Het stedenbouwkundig plan is op een aantal punten drastisch aangepast na klachten en opmerkingen van betrokkenen en omwonenden.

Dinsdag bespreekt de gemeenteraad het plan. De wijzigingen op de versie uit 2022 komen onder andere door inspraak van omwonenden en betrokkenen. Verder gelden er inmiddels strengere regels voor woningen langs spoorlijnen waar ook gevaarlijke stoffen over vervoerd worden. Ook heeft ProRail afgezien van een aantal sporen van het rangeerterrein langs de Wagenwerkplaats, daardoor ontstaat er meer ruimte voor wonen en werken.

Aafke Luimstra praatte als omwonende, samen met andere betrokkenen, mee met de gemeente en de NS over de plannen. Het terrein zelf is nu grotendeels braakliggend en er komt veel bebouwing. “Dat is altijd even slikken”, legt ze uit. Maar ze ziet ook dat er is geluisterd naar inspraak: “Onze input is ook gebruikt, dat was ook een vraag van de bewoners. Dan weet je of het zin heeft om bij bewonersbijeenkomsten langs te gaan. Een compliment aan de gemeente en de NS hier voor.”

Lees het hele artikel hier

IMOSS heeft in opdracht van NS en in samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten een Masterplan voor de ontwikkeling van het gebied opgesteld. Daarnaast zijn deelgebieden uitwerkt tot stedenbouwkundig plan, ontwikkelkader met Beeldkwatliteit en is er een inrichtingscatalogus opgesteld. Het plan houdt zich bezig met het clusteren van het openbaar groen in landschappelijke zones. Deze zones creëren open ruimtes en zorgen daarbij voor gepaste afstand tussen het monumentale ensemble en de nieuwe bebouwingsvlakken. Lees hier meer over het project