Categorie: Inrichtingsplan

Het vierde eiland van Rengerswetering vormt de spil van de huidige en toekomstige ontwikkeling. Dit eiland wordt zowel qua programma, als architectuur, opzet en groen een bijzonder eiland. Het vormt letterlijk de stepping stone tussen het buitengebied en Bunschoten zelf en de eerste drie eilanden en de later te ontwikkelen eilanden van Rengerswetering. De drager van het vierde eiland is park Rengerswetering