Bunschoten-Spakenburg Rengerswetering 4e eiland

Het vierde eiland van Rengerswetering vormt de spil van de huidige en toekomstige ontwikkeling. Dit eiland wordt zowel qua programma, als architectuur, opzet en groen een bijzonder eiland. Het vormt letterlijk de stepping stone tussen het buitengebied en Bunschoten zelf en de eerste drie eilanden en de later te ontwikkelen eilanden van Rengerswetering. De drager van het vierde eiland is park Rengerswetering

Parkeiland Rengerswetering

Het vierde eiland van Rengerswetering vormt de spil van de huidige en toekomstige ontwikkeling. Dit eiland wordt zowel qua programma, als qua architectuur, opzet en groen een bijzonder eiland. Het vormt letterlijk de stepping stone tussen het buitengebied en Bunschoten zelf en de eerste drie eilanden en de later te ontwikkelen eilanden van Rengerswetering. De drager van het vierde eiland is park Rengerswetering. Voor het complete plan is het rapport hier te downloaden.

Park Rengerswetering

Het aan te leggen park vormt al vanaf de eerste schetsen de letterlijke basis van de visie. Het park krijgt een buurtoverstijgende functie. Vanaf begin af aan is er sterk ingezet op spel tussen park en de toekomstig gebouwde omgeving. Hiermee wordt het park meer dan een ‘groene’ zone maar is er sprake van een maximale verweving tussen groen en rood.

Het park wordt ecologisch, klimaatadaptief en biodivers ingericht en krijgt een gradiënt van west naar oost. Het westelijk deel is het meest gecultiveerd, hier liggen zowel de school en de supermarkt aan. Hier wordt het ook het meest druk, het sporten ligt hier en eventueel kleinschalige horeca kan gebruik maken van de openbare ruimte. Naar het oosten toe wordt het park steeds ecologischer van aard. Dit uit zit ook in de invulling van dit park, van vaste paden naar maaipaden, van droog naar nat en van formeel spelen naar informeel spelen. In het park wordt voor een groot deel met speelaanleidingen gewerkt, er is optimaal ruimte voor het kind om te ontdekken. Zo ook op het ‘ontdekeiland’ welke te bereiken is met een trekpontje. Het park eindigt met een bijzonder uitkijkpunt, dat zicht biedt over de polder. Dit punt verankert het eiland ook in het recreatieve netwerk. Zowel per boot als per fiets ligt Rengerswetering langs een belangrijke regionale fietsroute naar de randmeren toe. Ook wordt dit water in de toekomst gebruikt om per boot te varen naar de randmeren, dit punt biedt daarvoor een informele stop.

 

Ook regenwater krijgt een bijzondere plek in het park. Vanuit het ‘stenigere’ noordelijk deel watert het af naar het park. Via kreekjes komt het vervolgens in de sloten terecht. Daarnaast wordt water ingezet in het spelen en beleefbaar gemaakt. Qua beplanting wordt er vol ingezet op de biodiversiteit en een beleving jaarrond. De heesters en bomen hebben veelal vruchtdracht voor vogels en insecten en de bloei volgt elkaar, waar mogelijk, op.

Een bijzondere mix op het vierde eiland

Op het vierde eiland komt een bijzondere mix aan woontypen en programma voor. Aan de entree is de supermarkt gelegen met op het dak ruimte voor een binnentuin met daaromheen appartementen voor s’heerenloo, ofwel zorgappartementen. Daarnaast worden er zowel appartementen als grondgebonden rijwoningen voor de sociale sector gerealiseerd en is er een gezonde mix aanwezig van rug-aan-rug woningen, rijwoningen, 2ˆ1 kap woningen, vrijstaande woningen en dure appartementen. Tot slot wordt er een school gerealiseerd, die letterlijk in het park ligt. In totaal komen er circa 160 woningen.

Wonen in het groen

De optimale verweving met park komt tot uiting in ‘wonen in het groen’. Circa 80% van de woningen is gelegen in het groen, voordeur open en buiten, dat is de ambitie. Een aantal woningen worden uitgevoerd met een veranda. De beeldkwaliteit is ook op die beleving gericht, het groen moet qua kleur en contrast overheersen.

 

De School

De school is gelegen in het park, zo ontstaat de ruimte om ook onder schooltijd gebruik te maken van het park en haar voorzieningen. De school krijgt een kiss&ride zone die buiten de breng en haaltijden gebruikt wordt als sport en spel zone voor de kinderen. Rondom de school liggen vrijliggende fietspaden en bruggen zodat deze zo optimaal en veilig mogelijk met de fiets te bereiken is. De fietspaden haken via de centrale route naar de eerste drie eilanden en naar de toekomstige eilanden aan op het omliggende netwerk en de Gelderse Vallei.

Supermarkt

Op de kop van het eiland komt een nieuw te realiseren supermarkt. Deze vormt samen met het park de entree van het vierde eiland. Het laden en lossen wordt intern gedaan en de vrachtwagen krijgt gedeeltelijk een eigen routing, waarmee deze een zo kort mogelijke periode op het eiland doorbrengt en zo min mogelijk ander verkeer kruist. Via nieuwe bruggen wordt de supermarkt voor langzaam verkeer bereikbaar vanaf de andere eilanden. Ook is er gedacht aan een voorziening om kleinschalig een bootje aan te meren. We zien voor ons dat op lekkere dagen omwonenden met de boot aanmeren en zo wat gaan eten of een ijsje halen in de toekomstige kleinschalige horeca naast de supermarkt of zelfs hun boodschappen doen via de boot.

Beeldkwaliteit

De kwaliteit van het plan is verankerd in de beeldambitie van zowel de openbare ruimte als de architectuur. Dit is gedaan door het vastleggen van een kleurenpallet, de essenties in een essentiekaart, maar ook met zogenaamde bouwstenen. Dit borgt enerzijds de beoogde kwaliteit, maar biedt ook flexibiliteit in de uitwerking.

Samenwerking

Het plan is in nauwe samenwerking tot stand gekomen met de gemeente Bunschoten, het Gooi en Omstreken en Slokker Vastgoed.

Participatie

Het vierde eiland had al een globale bestemming wonen en groen. Toch hebben we ervoor gekozen de omwonenden en andere betrokken partijen in een vroeg stadium en meerdere malen te betrekken bij de totstandkoming van het plan. Dit tijdens een aantal avonden, maar ook gesprekken met bijvoorbeeld s’Heerenloo. Het model parkrijk is dan ook een resultante van dit proces, waarin meerdere scenario’s zijn gepresenteerd.

opdrachtgever Gemeente Bunschoten
aanspreekpunt Joram van Otterloo