Moerkapelle, een uitdagende en gezonde leeromgeving voor spelen en ontdekken

Het laatste plandeel van De Jonge Veenen is momenteel in ontwikkeling. In opdracht van de gemeente Zuidplas maakt IMOSS het stedenbouwkundig plan en ontwerpt het de buitenruimte.

Met de groei van Moerkapelle door de ontwikkeling van De Jonge Veenen en omgeving groeit ook het aantal kinderen. Daardoor is er behoefte aan meer klaslokalen. De huidige Rehoboth school en Keizersschool moeten om die rede uitbreiden met de bouw van een nieuw schoolgebouw. Met de nieuwbouw ontstaat de kans om tussen de twee schoolgebouwen een nieuw, centraal, gezond en uitdagend schoolplein te maken die tegelijk een centrale speelplek voor de buurt vormt.

Uit onderzoek blijkt dat vergroening van schoolpleinen een positieve invloed heeft op het welzijn en het gedrag van kinderen op de basisschool. Na vergroening blijkt dat schoolpleinen meer worden gewaardeerd en kinderen meer gevarieerd zijn in hun spel. Bovendien voelen meisjes zich meer in het spel betrokken en bewegen intensiever. Daarnaast blijkt dat een groen schoolplein zorgt voor een betere concentratie van kinderen na de pauze en dat zij meer steun van leeftijdgenootjes ervaren. (Bron: Promotieonderzoek Janke van Dijk, Vrije Universiteit Amsterdam

De buitenruimte tussen de twee schoolgebouwen vormt niet alleen tijdens de pauzes een ‘groene’ speelplek maar fungeert tevens als nieuwe speelplek voor de buurt. Er worden bijvoorbeeld geen hekken geplaatst die de twee schoolpleinen van elkaar scheiden of het plein na schooltijd afsluiten. Op deze manier heeft deze locatie na schooltijd ook een meerwaarde voor de buurt. Er kan gespeeld, ontdekt, ontmoet en geleerd worden in een groene, gezonde en veilige omgeving tijdens en na schooltijd. 

EEN GROEN SCHOOLPLEIN DRAAGT BIJ AAN WELZIJN EN GEDRAG VAN BASISSCHOOLKINDEREN

Door een slimme ontsluiting waarbij fietsers/wandelaars en de auto’s van elkaar worden gescheiden, voorkomt onveilige verkeerssituaties. Dit is gedaan door de fietsenstalling aan de Koningsspil ten noorden van het schoolplein te situeren. Het parkeerterrein (zowel voor de scholen als voor de voetbalvelden) wordt via de zuidzijde bereikt waardoor de auto de fietsende en wandelende kinderen niet kruisen. Aan het plein worden kiss&ride plaatsen gemaakt die via speelse lijnen worden verbonden met de verschillende schoolentree’s. Tussen het bestaande schoolgebouw en het nieuwe schoolgebouw komt een verharde ‘loper’ die beide scholen verbindt. Op de ‘loper’ komen groene, verhoogde eilanden waarop tussen de beplanting gespeeld kan worden. De verhoogde zitrand biedt uitkomst voor de wachtende ouders tijdens het halen van de kinderen.

De buitenruimte van de scholen wordt een uitdagende buitenruimte, waar kinderen spelenderwijs, op een veilige manier zelfstandig kunnen ontdekken en leren. Speeltoestellen worden afgewisseld met speelaanleidingen en uitdagende parcours door de wadi’s over heuvels en door speelbosjes. Het verharde gedeelte biedt ruimte voor de kinderen om met karren te spelen en andere spelvormen te bedenken. Een buitenklas krijgt een prominente plek op het plein.

Buiteneducatie kan dan gaan over klimaatadaptatie, het weer en de seizoenen. Al deze thema’s kunnen behandeld worden aan de hand van zichtbare elementen op het plein.In het ontwerp is klimaatadaptatie zichtbaar gemaakt door bijv. de ondergrond van de fietsenstalling in een open groene verharding uit te voeren waar het water natuurlijkerwijs kan infiltreren en hitte stress wordt terug gedrongen. Verder wordt het regenwater van het dak via gootjes zichtbaar over het plein richting de wadi geleid. Zo kan regenwater op een natuurlijke manier worden vastgehouden en biedt tegelijkertijd speelaanleidingen als het geregend heeft. Door de gootjes over het plein te laten lopen vindt er bewustwording plaats bij de kinderen, ze kunnen na een regenbui met het water spelen en spelenderwijs leren over de klimaatadaptatie. Naast aandacht voor het afkoppelen van hemelwater wordt er veel groen aangeplant in de vorm van verschillende boomsoorten, struiken en gras.

De groene inrichting heeft verschillende functies. Het helpt bij de natuurlijke infiltratie van regenwater, het zorgt voor schone lucht en de bomen zorgen voor schaduwwerking en helpen tegen de hittestress. Dit zorgt ervoor dat ook tijdens de warmste dagen van het jaar, de kinderen  prettig buiten kunnen spelen. De bomen en vaste planten bestaan uit verschillende bloeiende soorten, dit geeft kleur en geur aan de buitenruimte. Dit is dit goed voor de biodiversiteit en creëert een robuuste groenstructuur. Door de bloei worden de kinderen ook bewust van de seizoenen, wat weer een prettige en inspirerende leeromgeving creëert.

De eerste bewonersavond heeft reeds plaats gevonden. De vervolgstap is het opstellen van een Voorlopig ontwerp voor de schoolpleinen. Beide schoolbesturen en de omwonenden hebben enthousiast gereageerd op het eerste ontwerp.

opdrachtgever Gemeente Zuidplas
in samenwerking met VOSPlan Vastgoedontwikkeling bv / Batenburg Bouw & Ontwikkeling B.V.
aanspreekpunt Tijl Hekking