Moerkapelle, De Jonge Veenen fase 3 en 4

Een samenhangend en duurzaam ontwerp met een eigentijdse twist

Binnenkort is de Jonge Veenen in Moerkapelle af. Na fase 1 en fase 2 is in 2021 het ontwerp voor fase 3 en 4 afgerond in samenwerking met VOSPlan vastgoedontwikkeling en gemeente Zuidplas. Eind 2022 hebben we voor de laatste twee fases het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan gemaakt, en momenteel leggen we de laatste hand aan het inrichtingsplan.

Het plan

Het ontwerp van fase 3 en 4 sluit qua opzet en sfeer aan bij fase 1 en 2, waardoor een samenhangend en duurzaam ontwerp is ontstaan met een eigentijdse twist. Omwonenden hebben meegeholpen om dit ontwerp tot stand te laten komen door te reageren op de verschillende schetsontwerpen die in de loop van de tijd zijn voorgesteld. De beste elementen uit de eerdere fases zijn doorgezet in fase 3 en 4, aangevuld met duurzame en klimaatadaptatieve elementen, zodat er een toekomstbestendige en gezonde woonwijk ontstaat. Een wijk waar de groene omgeving tot aan de voordeur te ervaren is.

Centraal in dit ontwerp staat de verbinding met het omliggende polderlandschap de Wilde Veenen. Niet alleen het zicht hierop maar ook de beleving hiervan is belangrijk. Vanzelfsprekend betekent dit dat water en groen een grote rol spelen binnen het ontwerp. De dragers van het plan zijn de lange lijnen die langs en door het plan lopen. Fijnmazige ontsluitingen en groene inprikkers takken aan op deze lange lijnen om het hele plangebied bereikbaar te maken en om het groen overal te kunnen ervaren. Tussen deze structuren liggen clusters en rijen van woningen. Deze staan zo in de ruimte dat de lange lijnen overal te ervaren zijn. De woningtypen zijn zo geplaatst zodat de structuur van bebouwing zich meer opent richting het groene venster en de nieuwe watergang, en zodanig dat de meest open structuur is geplaatst richting de Wilde Veenen. Middenin het plan zijn de blokken meer gesloten. Dit zorgt ervoor dat de groenstructuren en het polderlandschap optimaal te beleven zijn.

De straten hebben een dorpse uitstraling met veel groen. In het plan is een grote differentiatie aan woningtypes en prijsklassen aanwezig. Er is ruimte voor elke doelgroep, van betaalbare appartementen tot vrijstaande woningen met een tuin direct aan de polder. Afhankelijk van waar een woning zich bevindt ligt deze aan een dorpse straat, of direct aan het (autovrije) groen waar gespeeld kan worden. 

De Jonge Veenen fase 3 en 4 zijn toekomstbestendig ingericht met veel ruimte voor groen en water. Het robuuste groennetwerk – een belangrijke drager van het plan – is gericht op het versterken van biodiversiteit en het verkoelen van de wijk. Openbare ruimte is bedoeld voor bewegen, spelen en ontmoeten; een plek voor mensen. De straten voor de auto en parkeren wordt afgewisseld met groene autovrije ruimtes voor spelen en ontmoeten. Water is in fase 3 en 4 niet enkel om naar te kijken; een speeleiland en natuurlijke speelaanleidingen maken het mogelijk om te spelen met water. De speelplekken zijn heel anders als de zon schijnt dan wanneer het regent. Hiermee wordt klimaat spelenderwijs zichtbaar en beleefbaar gemaakt.

Inrichtingsplan

Om al deze ambities te realiseren is veel aandacht besteed aan de inrichting van de openbare ruimte in De Jonge Veenen fase 3 en 4. Het Wilde Veenen Park is verdeeld in stukken met elk een eigen sfeer. In het noorden komt een uitkijkpunt over de polder. Dit is een relatief kleine en intieme plek om van het uitzicht te genieten en uit te rusten.

Hieronder komt een paddenpoel. In het plangebied zijn Rugstreeppadden gevonden, en deze krijgen een eigen plek in het nieuwe plan. 

Centraal in het Wilde Veenen park komt een speelplek, met een speeleiland als belangrijk onderdeel hiervan. Hier komt een mix van natuurlijke speeltoestellen en speelaanleidingen, voor kinderen van alle leeftijden. In het aangrenzende Dorpsveld, centraal in fase 3, komt een speelplek voor jongere kinderen. Dit ligt meer beschut, en in het zicht van aangrenzende woningen.

Verder naar het zuiden is er een plan voor het realiseren van een Tiny Forest. Dit krijgt een educatieve functie voor de basisscholen in fase 4. De leerlingen kunnen niet alleen les krijgen in een buitenklas hier, maar kunnen ook zelf voor het bos gaan zorgen.

Helemaal in het zuiden van het plan, tegen de voetbalvelden aan, komt een hondenuitlaatveld. Dit wordt ingericht met een slingerend wandelpad, zitplekken en opgaande vaste planten en meerstammige bomen om zowel een bruikbaar als visueel aantrekkelijke plek te maken.

Schoolplein fase 4

Onderdeel van het ontwerp van het laatste deel van De Jonge Veenen is een nieuw schoolgebouw, met extra lokalen voor de basisscholen in de wijk, en met appartementen op de hogere verdiepingen. Met de toevoeging van een nieuw gebouw met tijdelijke extra klaslokalen voor de Keijzerschool en de Rehoboth school is er de ruimte voor een nieuwe inrichting en vergroting van het schoolplein. Het nieuwe schoolplein wordt een groene speelplek met natuurlijk spelen. Een uitdagende buitenruimte die uitnodigt tot eigen spel. Buiten schooltijden is het plein toegankelijk voor de buurt. Het nieuwe schoolplein wordt klimaatadaptief ingericht, ook t.b.v. educatie.

opdrachtgever Gemeente Zuidplas
in samenwerking met VOSPlan Vastgoedontwikkeling