Stadsring Amersfoort

Stelt u zich eens voor: Een tot stadspark omgetoverde Stadsring met allure, hoogwaardig groen en een forse toename van biodiversiteit, met water als drager van ruimtelijke kwaliteit, als berging voor regenwater bij stortbuien en met ruimte voor de fietser en voetganger.

WAAROM WILLEN WE DIT?

De huidige Stadsring vormt een barrière voor wandelaars en fietsers en bemoeilijkt een veilige en comfortabele toegang tot de binnenstad. Het gemotoriseerde verkeer zorgt voor geluidhinder en uitstoot van ongezonde stoffen, die niet alleen het woon- en werkklimaat en maar ook de biodiversiteit bedreigen.

Het toekomstige stadspark vormt een groenblauwe as, die het leefklimaat van mens en dier verbetert. Niet alleen leidt het transformeren naar groen en water tot afname van hittestress, ook neemt de biodiversiteit toe en wordt ruimte voor wandelen, verblijven, joggen en fietsen gecreëerd. Het toekomstige stadspark wordt zo een plek met een hoge mate van verblijfskwaliteit, met ruimte voor informele en ongeplande ontmoeting.

Presentatie

Burgerinitiatief Van Ring naar Park organiseert op 4 november 2021 publieksmanifestatie ’Naar een autoluwe Stadsring’. Het programma begint 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur in de ruimte van ‘voorheen Perry Sport’ in koopgoot Amicitia. Aanmelden kan via de website.

Het manifest is hier te downloaden.

De kansen voor een autoluwe stadsring