Park Helbergen fase 2

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 12 oktober het definitieve ontwerp voor Park Helbergen fase 2 vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 12 oktober het definitieve ontwerp voor Park Helbergen fase 2 vastgesteld. IMOSS heeft een klimaat adaptieve en duurzame woonwijk ontworpen. Dit heeft geresulteerd in een inrichtingsplan, stedenbouwkundig plan, en beeldkwaliteitsplan. Deze plannen worden binnenkort gerealiseerd en zijn te bekijken op de website van Park Helbergen.

Binnenkort wordt in de gemeenteraad een presentatie gegeven. Wat volgt is een beperkte bestemmingsplanwijziging, het bouwrijp maken van het terrein en de verkoop van de kavels.

De start van de verkoop staat gepland voor de eerste helft van 2022.