Nieuws

In Reeuwijk-Dorp wordt momenteel de bouw van de tweede fase van Reesvelt voorbereidt. De eerste fase is al wat jaren afgerond en de huidige bewoners voelen zicht al helemaal thuis. IMOSS heeft voor beide plandelen het stedenbouwkundig plan gemaakt en tevens het inrichtingsplan voor de eerste fase. Het dorpse karakter van Reeuwijk-Dorp wordt in beide fases doorgezet met de huidige polderstructuur als basis van de verkaveling.