Agnietenplein in Tiel

IMOSS werkt aan het inrichtingsplan voor Agnietenplein in Tiel. Er wordt gedacht aan het vergroenen, verkoelen en verbinden van de entree van de binnenstad. Op de huidige plek bevinden zich de stadsschouwburg, het Korenbeursplein en het stadhuis. Een mooie plek voor ontwikkeling op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en maatschappelijke/iconische waardes. Het toekomstige Agnietenplein vormt een groenblauwe oase van nieuwe/bestaande bomen en zit- en rustplekken voor bezoekers.

Het project gaat over het vergroenen, verkoelen en verbinden van een pleinachtige ruimte voor de stadsschouwburg van Tiel. De plek heeft nu geen naam, slechts twee straatnamen. De Kerkstraat en de St. Agnietenstraat. In de toekomst komt hier het groenblauwe Agnietenplein.

Het initiatief is een vervolg op het ruimtelijk ontwerp voor de binnenstad van Tiel. De gemeente heeft samen met ondernemers en bewoners een nieuwe inrichting voor de binnenstad ontworpen. Tijdens dit proces zijn bijzondere plekken gevonden die extra aandacht verdienen. Deze plek is daar één van. De stadsschouwburg en de gemeente zijn nauw betrokken bij het ontwerp voor deze plek. De omgeving wordt bij het ontwerpproces betrokken net als tijdens het opstellen van het ruimtelijk ontwerp voor de binnenstad. Specifiek op deze plek liggen mooie kansen om klimaatadaptatie, biodiversiteit, maatschappelijke en iconische waarde te maken.

”Eens in de zoveel tijd zal de Linge weer over het Agnietenplein in Tiel stromen. Tegen de achtergrond van het stadssilhouet zijn groenblauwe elementen als decorstukken neergezet. Het lichtspel op het plein vormt de coulissen. De bezoeker wordt artiest. Het Agnietenplein biedt verkoeling, vergroening en verbinding.”

Er wordt groen toegevoegd aan het plan. Bestaande bomen worden behouden en er worden nieuwe bomen toegevoegd. Rondom de groene plekken worden zitplekken gemaakt. Bij de soortkeuze voor bomen en planten wordt goed gekeken naar het karakter van de binnenstad maar ook de waarde voor mens en dier. Het doel is om een bloeiend microklimaat te creëren voor mens en dier.

Aan het plein staat de stadsschouwburg, het Korenbeursplein en het Stadhuis. Het vormt ook een entree van de binnenstad. De Ambtsmantuin ligt om de hoek, een echt stadspark. Deze plekken verdienen verbinding en verblijfsruimte. In het ontwerp wordt een ‘stromend’ lint geïntroduceerd. Het lint staat voor de Linge maar óók voor verbinding van de plekken en functies om het plein heen. Het vormt een verhaallijn, verlichting en zit- en rustplekken voor bezoekers, een echt iconisch podium van de stad!

Deze en andere initiatiefnemers hebben nog tot en met 29 oktober 2021 om hun ontwerp in te dienen. De initiatiefnemers van de 9 beste ontwerpen winnen €100.000 om hun groene icoonproject waar te maken! Bekijk ter inspiratie inzendingen van andere initiatiefnemers of kijk hier voor meer informatie. Doe je ook mee?

Voor meer info over Challenge Groen Icoonprojecten zie; Natuur en Landschap