Categorie: Winkelgebieden

Het project ‘Verdicht wonen en duurzaam winkelen op de Utrechtse Heuvelrug’ gaat over een verdiepend onderzoek naar de vitalisering van het dorpscentrum van Doorn op ruimtelijk, sociaalmaatschappelijk en economisch vlak. Een transitieopgave met meerdere grondeigenaren vraagt om een doordachte, integrale aanpak met maatwerk. Het resultaat is een breed gedragen toekomstperspectief voor het supermarktplein in het centrum van Doorn met maatschappelijke en sociale meerwaarde als basis voor een mogelijk vervolg.