Uithoorn Masterplan dorpscentrum

De provinciale weg N201 is een drukke verkeersader in Uithoorn die het dorpscentrum in twee delen splitst. Na de omlegging van de N201 is over het bestaande tracé geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk. Hierdoor zijn er kansen voor één vitaal dorpscentrum. Het integrale masterplan daarvoor paart de huidige waarden aan toekomstige ambities. Het plan heeft een hoge ambitie en toetst plannen voor het centrum in hun samenhang met andere ontwikkelingen. Ook nieuwe plannen krijgen vorm binnen de randvoorwaarden en de ambities van het masterplan.

Nieuw dorpshart voor Uithoorn

In samenwerking met de gemeente Uithoorn heeft IMOSS een integraal masterplan opgesteld voor het dorpscentrum van Uithoorn. De directe aanleiding hiervoor was de omlegging van de N201, een drukke verkeersader die in de huidige situatie het dorpscentrum in twee delen splitst. Na de omlegging van de N201 is over het bestaande tracé geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk, waardoor er kansen ontstaan voor één vitaal dorpscentrum. Het masterplan verbeeldt de gewenste toekomst voor het centrum en verbindt de huidige waarden aan de toekomstige ambities, opgaven en visies. Het plan vormt de richting en het ontwikkelingskader voor de periode tot ongeveer 2030.

opdrachtgever Gemeente Uithoorn
aanspreekpunt Serge Vonk