Visie op Beilen

De visie op Beilen is gebaseerd op het onderkennen van de gelaagdheid van het dorp en het gegeven dat de verschillende elementen van het dorp daarbinnen een specifieke betekenis hebben. De gemeente zet in op meer kwaliteit, zowel wat wonen betreft als recreëren en werken.

Binnen de gemeente Midden-Drenthe is Beilen de grootste plaats en heeft het een duidelijke regionale verzorgingsfunctie. De economische ontwikkeling van Beilen heeft  in de loop van de tijd de oorspronkelijke structuur van het dorp echter flink veranderd. De ruimtelijke kwaliteit van Beilen en daarmee samenhangend het imago laat daardoor te wensen over. Het is de ambitie van de gemeente om in de komende tien jaar veel meer in te zetten op kwaliteit, zowel wat wonen betreft als recreëren en werken.

De visie op Beilen is gebaseerd op het onderkennen van de gelaagdheid van het dorp en het gegeven dat de verschillende elementen van het dorp daarbinnen een specifieke betekenis hebben. Beilen kan zich sterker profileren als  ‘knooppunt’ en substreekcentrum door het herontwikkelen van de oost-westgerichte dorpsstructuur. Alle regionale verbindingen liggen in deze richting, maar bij Beilen zijn deze echter onderbroken door nadrukkelijke aanwezigheid van bovenregionale elementen. Deze elementen concentreren zich met name in het gebied tussen afrit Beilen aan de A28 en het NS-station van Beilen. Cruciaal zijn de elementen waar aansluiting plaatsvindt tussen de verschillende schaalniveaus.

opdrachtgever Gemeente Midden-Drenthe
aanspreekpunt Serge Vonk