Reeuwijk-Brug Masterplan Centrumgebied

In het centrumgebied van Reeuwijk-Brug bestond uit een typisch na-oorlogse structuur bestaande uit naar binnen gekeerd winkelcomplex met rondom een anonieme, onaantrekkelijke parkeerplaats. IMOSS heeft in opdracht van de toenmalige gemeente Reeuwijk een integraal stedenbouwkundig vernieuwingsplan opgesteld. Aan de hand van dit plan is vervolgens een grootschalige herstructuring van het dorpscentrum is ingezet.

In het centrumgebied van Reeuwijk-Brug bestond uit een typisch na-oorlogse structuur bestaande uit naar binnen gekeerd winkelcomplex met rondom een anonieme, onaantrekkelijke parkeerplaats. IMOSS heeft in opdracht van de toenmalige gemeente Reeuwijk een integraal stedenbouwkundig vernieuwingsplan opgesteld. Aan de hand van dit plan is vervolgens een grootschalige herstructuring van het dorpscentrum is ingezet. Verschillende ontwikkelingen zijn samengevat in een Masterplan voor een nieuw centrumgebied. Naast het winkelcentrum De Miereakker omvat het Masterplan de herontwikkeling van een zalencentrum, kerkgebouw, lagere school en een zorgcomplex.

 

Het Masterplan is gebaseerd op een samenspel van openbare en semi-openbare ruimtes (pleinen) die doormiddel van een wandelverbinding, een rode loper,  met elkaar verbonden zijn.  Rond deze route manifesteren de verschillende bouwvolumes zich in de vorm van solitaire, alzijdige paviljoens. Het parkeren is grotendeels in de bebouwingsstructuur opgenomen waardoor de verblijfskwaliteit van de buitenruimte sterk verbeterd is.

 

Het stedenbouwkundig masterplan is door IMOSS vertaald in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) dat als leidraad is gehanteerd bij de ontwikkeling van de verschillende gebouwen in het gebied. Ons bureau is vervolgens enige jaren als stedenbouwkundig supervisor aan het project verbonden geweest. De bebouwing van winkelcentrum de Miereakker is in deze periode door architectenbureau RPHS+ nader uitgewerkt.

 

opdrachtgever Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
aanspreekpunt Serge Vonk