Nieuws

IMOSS heeft in opdracht van Schoonderbeek het stedenbouwkunidg plan gemaakt dat middels een zorgvuldig participatie traject tot stand is gekomen.